Τακτοποίηση – Νομιμοποιήση Αυθαιρέτων
Header image

Καθορίζονται οι διαδικασίες καταβολής του παραβόλου, της απόδοσης του ειδικού προστίμου, του αριθμού των δόσεων και του καθορισμού των δικαιούχων στους οποίους θα αποδοθούν τα έσοδα (more…)